Tag Archives: American Shorthair

American Shorthair – Mèo Mỹ lông ngắn

American Shorthair – Mèo Mỹ lông ngắn là giống mèo cỡ trung bình với bản tính hiền...